20-21 жовтня 1995 року

 Зiбравшись 20-21 жовтня 1995 року у Свято-Володимирському соборi м.Києва для обрання Святiйшого Патрiарха Київського i всiєї Руси-України, освячений Собор з ласки Божої постановляє: 1. Пiднести подячнi молитви Богу, з волi Якого цей Всеукраїнський Помiсний Собор Української Православної Церкви Київського Патрiархату обрав Святiйшого Патрiарха Київського i всiєї Руси-України ФIЛАРЕТА.

ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПОМIСНОГО СОБОРУ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРIАРХАТУ 20-21 жовтня 1995 року

 Зiбравшись 20-21 жовтня 1995 року у Свято-Володимирському соборi м.Києва для обрання Святiйшого Патрiарха Київського i всiєї Руси-України, освячений Собор з ласки Божої постановляє:

1. Пiднести подячнi молитви Богу, з волi Якого цей Всеукраїнський Помiсний Собор Української Православної Церкви Київського Патрiархату обрав Святiйшого Патрiарха Київського i всiєї Руси-України ФIЛАРЕТА.

2. Схвалити в загальних напрямках дiяльнiсть вищих органiв церковної влади в керуваннi УПЦ Київського Патрiархату в перiод пiсля Всеукраїнського Помiсного Собору вiд 1993 року i до цього дня.

3. Святiйший Патрiарх Київський i всiєї Руси-України ФIЛАРЕТ не несе вiдповiдальнiсть за кредити i фiнансову дiяльнiсть Київської Патрiархiї за перiод пiсля Всеукраїнського Помiсного Собору вiд жовтня 1993 року i до цього дня.

4. Пiдтвердити право Архiєрейського Собору створювати новi єпархiї, змiнювати її межi в Українi i за кордоном.

5. Доручити Архiєрейському Собору створити комiсiю по .канонiзацiї Митрополита Київського Петра Могили.

6. Доручити Архiєрейському Собору обрати зi свого складу, членiв Священного Синоду.

7.Обрати Вищу Церковну Раду в такому складi:

  1. Священний Синод
  2. Єпископ Даниїл - ректор КДА I КДС
  3. Прот.Вiталiй Полiтило - ректор ЛДС
  4. Прот.Борис Табачек
  5. Прот.Володимир Черпак
  6. Прот.Олександр Швець
  7. Iван Драч
  8. Павло Мовчан.
  9. Микола Поровський.
  10. Володимир Мулява.
  11. Василь Червонiй.
  12. Голова Всеукраїнського Братства Св.ап.Андрiя Первозванного

8. Доручити Святiйшому Патрiарху Київському i всiєї Руси-України звернутись до Президента України Л.Д.Кучми та Верховної Ради з проханням про повернення Церквi рухомого i нерухомого майна та звiльнення Церкви вiд усiх видiв оподаткування.

9. У зв'язку iз виходом зi складу УПЦ Київського Патрiархату Митрополита Галицького Андрiя, керуючого Iвано-Франкiвською єпархiєю, Архiєпископа Тернопiльського i Бучацького Василiя, Архiєпископа Вiнницького i Брацлавського Романа та єпископа Хмельницького Мефодiя, пiдтвердити, що єпархiї, якi вони очолювали, залишаються у складi УПЦ Київського Патрiархату.

10. Звернутись до Президента України з проханням про переховання Святiйшого Патрiарха Володимира в Софiю.

11. Доручити Священному Синоду УПЦ Київського Патрiархату направити лист до ООН по Чорнобильськiй проблеми.

12.Звернутись з посланням про об'єднання до рiзних гiлок Українського Православ'я.

13.Освячений Всеукраїнський Православний Собор пiдносить щирi молитви подяки Господу нашому Iсусу Христу за плiдне завершення своїх дiянь i висловлює надiю, "що пiд Його Промислительною опiкою УПЦ Київського Патрiархату пiд омофором новообраного Патрiарха Київського i всiєї Руси-України ФIЛАРЕТА буде йти спасительним шляхом виконання Святої волi Божої i служiння Українському народу.

м. Київ, Свято-Володимирський собор
20-21 жовтня 1995 р. Божого

B1 2ea431fc043b86080bdadb15edec723d4942013b7cf40c2dd0574cd45f0dc001
B2 788316bf3690e18b26de7499a256808036321480d764decee21355b38eed5f8d
B3 aca999ee49f750f3b9bf83748547d1da859a37d673b52fe27f80beddaef9ee78

Дякуємо! Тепер ви підписані на наші новини