21-22 жовтня 1993 року

Освячений Всеукраїнський Собор з ласки Божої постановляє: 1. Пiднести подячнi молитви Богу, з волi Якого цей Всеукраїнський Православний Собор Української i Православної Церкви Київського Патрiархату обрав Святiйшого Патрiарха Київського i всiєї України Володимира (Романюка).

ПОСТАНОВИ Всеукраїнського Православного Собору Української Православної Церкви Київського Патрiархату 21-22 жовтня 1993 року

Зiбравшись 21-22 жовтня 1993 р. у древнiй святинi українського народу соборi Святої Софiї - Премудростi Божої для обрання Святiйшого Патрiарха Київського i всiєї України, Освячений Всеукраїнський Собор з ласки Божої постановляє:

1. Пiднести подячнi молитви Богу, з волi Якого цей Всеукраїнський Православний Собор Української i Православної Церкви Київського Патрiархату обрав Святiйшого Патрiарха Київського i всiєї України Володимира (Романюка).

2. Святiйший Патрiарх носить титул "Патрiарх Київський i всiєї Руси-України".

3. Святiйший Патрiарх є священноархiмандритом Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

4. Патрiаршим кафедральним собором є собор Святої Софiї Київської.

5. Мiсцем осiдку Патрiарха є м.Київ, Свята Софiя, Митрополичi Палати -резиденцiя Патрiарха Київського i всiєї Руси-України.

6. Схвалити в загальних напрямках дiяльнiсть вищих органiв церковної влади в керуваннi Українською Православною Церквою Київського Патрiархату в перiод пiсля Всеукраїнського Православного Собору 1992 р. i до цього дня.

7. Затвердити постанови Архiєрейських соборiв, якi вiдбулись 15 грудня 1992 р. i 22 сiчня 1993 р.

8. До прийняття нового Статуту Українська Православна Церква Київського Патрiархату керується дiючим Статутом.

9. Враховуючи, що деякi парафiї нашої Церкви бажають залишити за собою назву "Українська Автокефальна Православна Церква", дозволити цим парафiям зберiгати в своїх парафiяльних статутах назву "Українська Автокефальна Православна Церква". В зв'язку з цим внести в дiючий Статут доповнення в роздiл VII "Парафiї".

10. Надати право Архiєрейському собору створювати новi єпархiї i митрополiї, змiнювати їх межi в Українi i за кордоном.

11. Доручити Архiєрейському собору розглянути питання про вiдновлення Буковинської та утворення Волинської митрополiй.

12. Доручити Архiєрейському собору створити комiсiю по канонiзацiї святих землi Української.

13. Звернутися з пропозицiєю до Верховної Ради України затвердити свято Покрови Божої Матерi - 14 жовтня (ст. стиль - 1 жовтня) як нацiональне свято України та перенести на цю дату День Збройних Сил України.

14. Заступником Патрiарха Київського i всiєї Руси-України є митрополит Київський Фiларет.

15. Право призначення керуючого справами Патрiархiї належить Святiйшому Патрiарху. Керуючий справами не обов'язково повинен бути в єпископському санi i постiйним членом Священного Синоду.

16. Доручити Архiєрейському собору обрати зi свого складу постiйних членiв Священного Синоду. Тимчасовi члени обираються Священним Синодом зi складу архiєреїв Української Православної Церкви Київського Патрiархату по черзi на пiвроку (на лiтню i зимову сесiї).

17. Затвердити склад Вищої Церковної Ради у попередньому складi:

  1. Священний Синод;
  2. протоiєрей Борис Табачек
  3. протоiєрей Олександр Швець
  4. протоiєрей Володимир Черпак
  5. п. Микола Поровський
  6. п. Василь Червонiй
  7. п. Олесь Шевченко
  8. Голова Всеукраїнського братства ап. Андрiя Первозваного
  9. Голова Київського братства ап. Андрiя Первозваного.

18. Ввести додатково до складу Вищої Церковної Ради архiмандрита Даниїла (Чокалюка), ректора Київської Духовної Академiї i Семiнарiї, та протоiєрея Вiталiя Полiтила, ректора Львiвської Духовної Семiнарiї.

19. У зв'язку з цим Собор вважає за доцiльне звернутись до Президента України Л.М. Кравчука та Голови Верховної Ради України I.С. Плюща з проханням про невiдкладне повернення Українськiй Православнiй Церквi Київського Патрiархату:

  а) Малої Софiї та Митрополичих палат, хлiбної та будинку консисторiї пiд резиденцiю Патрiарха Київського i всiєї Руси-України;
  б) Андрiївської церкви;
  в) Верхньої Києво-Печерської Лаври з Митрополичими палатами, оскiльки Святiйший Патрiарх Київський i всiєї Руси-України є її священноархiмандритом;
  г) Успенської Почаївської Лаври.

20. Турбуючись про морально-духовний стан духовенства, розвиток чернецтва. Собор постановляє:

  а) зобов'язати єпископат та духовенство строго дотримуватись церковної дисциплiни i християнського благочестя;
  б) заборонити постриг у чернецтво без проходження належного випробувального послуху в монастирях; постриг у чернецтво звершувати з благословення правлячого архiєрея;
  в) зобов'язати правлячих архiєреїв створити при єпархiальних управлiннях для кандидатiв у духовний сан ставленицькi комiсiї з досвiдченого духовенства; без рекомендацiй ставленицьких комiсiй архiєрей не повинен звершувати хiротонiї.

21. Освячений Всеукраїнський Православний Собор пiдносить щирi молитви подяки Господу нашому Iсусу Христу за плiдне завершення своїх дiянь i висловлює надiю, що пiд Його Промислительною Опiкою Українська Православна Церква Київського Патрiархату пiд омофором її новообраного Патрiарха Київського i всiєї Руси-України Володимира (Романюка) буде йти спасительним шляхом виконання святої волi Божої i служiння українському народу.

Київ, 22 жовтня 1993 року Собор Св. Софiї Київської

B1 2ea431fc043b86080bdadb15edec723d4942013b7cf40c2dd0574cd45f0dc001
B2 788316bf3690e18b26de7499a256808036321480d764decee21355b38eed5f8d
B3 aca999ee49f750f3b9bf83748547d1da859a37d673b52fe27f80beddaef9ee78

Дякуємо! Тепер ви підписані на наші новини