25-26 червня 1992 р.

З волi Божої cкликаний в Києвi Всеукраїнський Православний Собор, ПОСТАНОВИВ: 1. Об'єднати Українську Православну Церкву та Українську Автокефальну Православну Церкву в єдину Українську Православну Церкву - Київський Патрiархат.

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО СОБОРУ 25-26 червня 1992 р.

З волi Божої окликаний в МоКиєвi Всеукраїнський Православний Собор, керуючись прагненням народу України, то здобув i утверджує свою самостiйну державу, здiйснюючи устремлiння вiрних до вiдновлення незалежностi українського православ'я в цей складний i вiдповiдальний момент в iсторiї України. ПОСТАНОВИВ:

1. Об'єднати Українську Православну Церкву та Українську Автокефальну Православну Церкву в єдину Українську Православну Церкву - Київський Патрiархат.

2. Українська Православна Церква - Київський Патрiархат є правонаступницею УПЦ та УАПЦ. всiх договорiв та угод. укладених ними до нинiшнього дня та всiх її коштiв, майна рухомого i нерухомого, включаючи храми, монастирi, учбовi заклади та iнше. Всi банкiвськi рахунки УПЦ та УАПЦ стають рахунками Української Православної Церкви - Київського Патрiархату.

3. До прийняття нового Статуту Української Православної Церкви - Київський Патрiархам керуватись Статутом УАПЦ. Використовувати печатку та штамп Української Православної Церкви та Української Автокефальної Православної Церкви.

4. Собор заявляє, що главою УПЦ - Київського Патрiархату вважає Патрiарха МСТИСЛАВА.

5. В зв'язку з нагальною необхiднiстю змiцнення керiвництва Української Православної Церкви - Київського Патрiархату, враховуючiї перебування Патрiарха Мстислава за межами України, а також його вiк /94 роки/, що ускладнює керiвництво Церквою, ввести посаду Заступника Патрiарха.-Київського Патрiаршого Престолу

6. Затвердити Заступником Патрiарха Блаженнiшого ФIЛАРЕТА Митрополита Київського i всiєї України.

7. Затвердити керуючим справами Київської Патрiархiї Митрополита Переяславського i Сiчеславського АНТОНIЯ.

8. Утворити Священний Синод Української Православної Церкви у складi:

  Митрополит ФIЛАРЕТ
  Митрополит АНТОНIЙ
  Архiєпископ РОМАН
  Єпископ IАКОВ
  Єпископ ПЕТРО

 

9. Утворити Вищу Церковну Раду у складi членiв Священного Синоду та:

  протопросвiтера Володимира ЯРЕМИ
  протоiєрея Бориса ТАБАЧЕКА
  протоiєрея Олександра ШВЕЦЯ
  протоiєрея Володимира ЧЕРПАКА
  Василя ЧЕРВОНIЯ
  Олеся ШЕВЧЕНКА
  Миколи ПОРОВСЬКОГО

Вiд Української Правсолавної Церкви: ФIЛАРЕТ Митрополит Київський i всiєї України

Вiд Української Автокефальної Православної Церкви: АНТОНIЙ, Митрополит Переяславський i Сiчеславський, керуючий справами

РIШЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СОБОРУ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКИЙ ПАТРIАРХАТ 25-26 червня 1992 року

1. Собор одностайно скасовує антиканонiчне приєднання Київської Митрополiї до Московського Патрiархату у 1686 роцi

2. Собор засуднує незаконнi рiшення Архiєрейського Собору Руської Православної Церкви вiд 11 червня 1992 року про позбавлення сану Блаженнiшого Митрополита Київського i всiєї України ФIЛАРЕТА та єпископа Почаївсь кого IАКОВА, керуючого Тернопiльською єпархiєю i визнає їх як такi. що не мають чинностi щодо Української Православної Церкви - Київського Патрiархату.

3. Всеукраїнський Православний Собор звертається до Президента Верховної Ради та Уряду України з проханням передати Українськiй Православнiй Церквi Київському Патрiархату стародавнiх святинь м.Києва: Софiйського собору та Києво-Печерської Лаври.

Вiд Української Правсолавної Церкви:

ФIЛАРЕТ Митрополит Київський i всiєї України

Вiд Української Автокефальної Православної Церкви:

АНТОНIЙ, Митрополит Переяславський i Сiчеславський, керуючий справами

B1 2ea431fc043b86080bdadb15edec723d4942013b7cf40c2dd0574cd45f0dc001
B2 788316bf3690e18b26de7499a256808036321480d764decee21355b38eed5f8d
B3 aca999ee49f750f3b9bf83748547d1da859a37d673b52fe27f80beddaef9ee78

Дякуємо! Тепер ви підписані на наші новини