9 - 10 сiчня 2001 року

Зiбравшись з ласки Божої у Золотоверхому Києвi 9 - 10 сiчня 2001 року, Ювiлейний Помiсний Собор постановляє: ...Прийняти декларацiю "Церква i свiт", що вiддзеркалює християнський погляд на свiт i його проблеми на початку третього тисячолiття...

ПОСТАНОВИ ЮВIЛЕЙНОГО ПОМIСНОГО СОБОРУ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРIАРХАТУ,
ПРИСВЯЧЕНОГО СВЯТКУВАННЮ 2000-ЛIТТЯ РIЗДВА ХРИСТОВОГО

 Зiбравшись з ласки Божої у Золотоверхому Києвi 9 - 10 сiчня 2001 року, Ювiлейний Помiсний Собор постановляє:

1. Закликати українську паству постiйно пiдносити подячнi молитви до Бога, у Святiй Тройцi славимого Отця, Сина i Святого Духа, за Його великi благодiяння до роду людського, що вилились на нас через пришестя в свiт Єдинородного Сина Божого, за заснування Святої Церкви, в якiй впродовж 2000-лiтньої її iсторiї вiдбувається спасiння людей вiд грiха i смертi i яку "не подолають врата пекельнi", за надiю, що Вiн подає кожнiй людинi на грядуще третє тисячолiття, за радостi i скорботи, якi супроводжують наше земне життя Його спасительним благим Промислом.

2. Прийняти декларацiю "Церква i свiт", що вiддзеркалює християнський погляд на свiт i його проблеми на початку третього тисячолiття.

3. Схвалити дiяльнiсть Святiйшого Патрiарха Київського i всiєї Руси-України Фiларета i Священного Синоду, спрямовану на розбудову УПЦ Київського Патрiархату i на створення єдиної Помiсної Української Православної Церкви, визнаної Вселенським Константинопольським Патрiархом Варфоломiєм I та iншими Помiсними Православними Церквами, i надати повноваження й надалi продовжувати докладати зусилля в цьому напрямi, щоб найближчим часом наша Свята Церква ввiйшла в євхаристiйне єднання з Вселенським Православ'ям.

4. Ввести до складу Вищої Церковної Ради УПЦ Київського Патрiархату: 1) академiка НАН України, народного депутата України Юхновського Iгоря Рафаїловича; 2) професора Київської Духовної Академiї Степовика Дмитра Власовича; 3) народного депутата України Дiяка Iвана Васильовича.

5. Прийняти Звернення Помiсного Собору Української Православної Церкви Київського Патрiархату до:

1) архиєреїв, духiвництва та мирян Української Автокефальної Православної Церкви i до всiх православних людей в Українi;

2) Всесвятiйшого Вселенського Константинопольського Патрiарха Варфоломiя;

3) державного керiвництва України - Президента України Леонiда Кучми, Голови Верховної Ради України Iвана Плюща, Прем'єр-Мiнiстра України Вiктора Ющенка.

6. Запросити Всесвятiйшого Вселенського Константинопольського Патрiарха Варфоломiя I вiдвiдати Україну та її столицю Київ в другiй половинi травня 2001 року i направити з цiєю метою до Константинополя (Стамбула) делегацiю УПЦ Київського Патрiархату.

7. Помiсний Собор пiдносить подячнi молитви Господу нашому Iсусу Христу - Спасителю нашому за успiшне завершення своїх дiянь i покладає надiю на Його промислительне опiкування Українською Православною Церквою i Українською державою та закликає Боже благословення на український народ, його владу i вiйсько в третьому тисячолiттi.

B1 2ea431fc043b86080bdadb15edec723d4942013b7cf40c2dd0574cd45f0dc001
B2 788316bf3690e18b26de7499a256808036321480d764decee21355b38eed5f8d
B3 aca999ee49f750f3b9bf83748547d1da859a37d673b52fe27f80beddaef9ee78

Дякуємо! Тепер ви підписані на наші новини