Архієрейський Собор УПЦ Київського Патрiархату 11 листопада 1992 року

Закликаємо всiх православних згуртуватися навколо Української Православної Церкви - Київського Патрiархату, яка ї надалi стоятиме на захистi одвiчних традицiй Українського Православ'я, спиратиметься на принципи соборноправностi i братиме активну участь у розбудовi незалежної Української Держави.

ЗАЯВА
Архиєрейського Собору УПЦ Київського Патрiархату 11.11.1992 року

Ми, Архiєреї, духовенство та миряни Української Православної Церкви Київського Патрiархату, зiбравшись у мiстi Києвi 7 листопада 1992 року, пiсля спiльної молитви, оголошуємо:

З волi Божої 25 - 26 червня цього року в-Києвi вiдбувся Всеукраїнський Православний Собор, що поклав початок об'єднанню двох гiлок Українського Православ'я. Собор цей проходив суворо у вiдповiдностi до Статуту колишньої УАПЦ, канонiв та правил Церкви. Ухвали Собору пiдтримали i скрiпили власними пiдписами всi одинадцять єпископiв УАПЦ.

Рiшення Собору було визнане Українською державою, яка 20 липня 1992 року зареєструвала вiдповiднi змiни до Статуту УАПЦ. що ним тепер користується Українська Православна Церква - Київський Патрiархат

Главою Української Православної Церкви - Київського Патрiархату було обрано Предстоятеля УАПЦ Патрiарха Мстислава. У вiдповiдностi до Статуту Церкви на Патрiарха покладено обов'язок виконувати рiшення Помiсних та Архiєрейських Соборiв, сприяти єдностi iєрархiв УПЦ - Київського Патрiархату. У своїх дiях Патрiарх є пiдзвiтним Помiсному та Архiєрейському Соборам Церкви.

Однак протягом останнього часу вiд iменi Патрiарха в засобах масової iнформацiї з'явилися декiлька суперечливого змiсту заяв, у яких висловлюється сумнiв щодо чинностi рiшень Всеукраїнського Православного Собору та обраного Собором церковного керiвництва.

Єпископат, представники Вищої церковної ради, духовенства, братств, сестринства i мирян заявляють, що цi заяви, адресованi до клiру та вiрних УАПЦ - уже неiснуючої пiсля 26 червня пiд такою назвою, не мають жодної канонiчної та юридичної сили як з погляду церковного Статуту i канонiв Церкви, оскiльки не були попередньо схваленi Синодом єпископiв, так i з погляду чинних законiв України. Тому ми не можемо розцiнювати цi заяви iнакше, нiж наслiдок закулiсної дiяльностi осiб, якi, ставлячи власнi iнтереси понад благо Церкви й України, скористалися з фiзичної немочi Патрiарха та його вiдiрваностi вiд подiй в Українi.

Об'єктивно такi заяви не сприяють християнськiй злагодi в Українi, допомагають одвiчним ворогам Українського Православ'я та Української Державностi. Є вже випадки, коли, прикриваючись виданими вiд iменi Патрiарха заявами, представники влади на мiсцях протизаконно вiдмовлялися реєструвати громади нашої Церкви, її банкiвськi рахунки, передавали нашi храми в захiдних областях України католикам, а в схiдних - прибiчникам московської Церкви.

Мусимо наголосити, що керiвництво Українською Православною Церквою - Київським Патрiархатом i надалi буде здiйснюватись у вiдповiдностi до рiшень Всеукраїнського Православного Собору на основi церковних канонiв та Статуту Церкви, зареєстрованого органами державної влади.

Iз синiвською пошаною ми закликаємо Святiйшого Патрiарха Мстислава дослухатися до голосу всiєї Церкви, висловленого через її Єпископат, представникiв духовенства i мирян. Вважаємо, що найближчим часом надзвичайний Архiєрейський Собор за участю представникiв духовенства i мирян вирiшить всi неврегульованi питання внутрiшнього життя Української Православної Церкви - Київського Патрiархату з урахуванням обставин появи сумнiвних заяв вiд iменi Патрiарха.

Закликаємо представникiв засобiв масової iнформацiї з особливою увагою i тактовнiстю поставитись до висвiтлення питань життя Церкви.

Мусимо наголосити, що поява в газетах i на телебаченнi недостовiрних не завiрених печаткою, вiддрукованих на юридичне недiйсних бланках документiв, виданих начебто вiд iменi глави нашої Церкви, не може призвести до чогось iншого, крiм посилення загальної напруженостi в українському суспiльствi.

Закликаємо органи державної влади дати офiцiйну юридичну оцiнку як згаданим сумнiвним заявам, так i дiям осiб, з вини яких цi "документи" потрапили без коментарiв до державних засобiв масової iнформацiї.

Закликаємо всiх православних згуртуватися навколо Української Православної Церкви - Київського Патрiархату, яка ї надалi стоятиме на захистi одвiчних традицiй Українського Православ'я, спиратиметься на принципи соборноправностi i братиме активну участь у розбудовi незалежної Української Держави.

Пiдписи пiд заявою зiбрання
вiд 7 листопада 1992 року

Архiєпископ Володимир Єпископ Серафим

Архiєпископ Тернопiльський i Кремнецький Iоаков
Архiєпископ Андрiй
Митрополит Антонiй
Єпископ Софронiй
Єпископ Михаїл
Архiєпископ Роман
Єпископ Хмельницький i Кам'янець-Подiльський Iоанн
Єпископ Харкiвський i Полтавський Роман
Митрополит Фiларет, Заступник Патрiарха Київського i всiєї України
Прот. А.Зiнкевич секретар Тернопiльської єпархiї
М.Прот. С.Антонович
Iєр. Олег Мiзера Рiвненсько-Острозька єпархiя
Iєр.Пилипчук Iван Рiвненсько-Острозька єпархiя
Архимандрит Герман
Архимандрит Гедеон (Новiков)
О.Захарiй
Ткачук К.П.
Архимандрит Даниїл, ректор Київської духовної семiнарiї
Протоiєрей Iоанн Швець - Київська духовна семiнарiя
Протоiєрей Борис Табачек - Київська єпархiя
Архимандрит Валентин, секретар Київської єпархiї Київського Патрiархату
Архимандрит Герман, благочинний Таращанського округу.
Архимандрит Гедеон, клiрик Хмельницької єпархiї
Диякон Сергiй Гавриленко, секретар Хмельницької єпархiї
О.Шевченко - член Вищої церковної ради
М.Двернiк - член громади м.Житомир
Л.Лохвицька - староста церкви Св.Миколая
В.Котельницький - заст. Голови Київського братства
О.Попелюк - м.Чернiвцi Братство Андрiя Первозваного
Л.Тимошенко - заст. голови Київського Всеукраїнського братства
Затiрко Євген - кур'єр Київського Патрiархату
Галина Червона - мiсiйний вiддiл УПЦ КП, скарбник Київського братства
Козьмик - голова Чернiвецького братсва
Музиченко - Київське братство
Коваленко - Голова сестринства св.Марiї Оранти
Токальський Б.М. - референт Київського Патрiархату УПЦ
Григорович Л.С. - Голова братства Iв.Франкiвщини
Лесюк Б.М.
Битченко А.П. - церква св.Миколая (Притиски)
Ковальов В.Ю. - Голова Бртатсва Вiнниця
К.Немира - член секрет. Ради релiгiйних громад Львiвщини
Макаренко С. - заст. Голови Всеукраїнського братства
Степовик Д. - член Київського Братства
Стрiха Максим - голова Київського братства ап.Андрiя Первозваного, депутат Київради

B1 2ea431fc043b86080bdadb15edec723d4942013b7cf40c2dd0574cd45f0dc001
B2 788316bf3690e18b26de7499a256808036321480d764decee21355b38eed5f8d
B3 aca999ee49f750f3b9bf83748547d1da859a37d673b52fe27f80beddaef9ee78

Дякуємо! Тепер ви підписані на наші новини