Архієрейський Собор УПЦ Київського Патрiархату 12 грудня 1996 року

Освячений Архiєрейський Собор Української, Православної Церкви Київського Патрiархату пiсля старанного дослiдження життя i святительського служiння Київського Митрополита Петра Могили, ревностi по Богу i благодатi Святого Духу сповненого, знаходить нинi, в рiк його 400-лiття вiд дня народження, вчасним канонiзувати i приєднати до лику святих великого Київського Митрополита...

ДІЯННЯ АРХIЄРЕЙСЬКОГО СОБОРУ
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРIАРХАТУ
12 грудня 1996 року

1. Лiтургiя у Володимирському соборi.
2. Панахида по Київському Митрополиту Петру Могилi.
3. Вiдкриття Собору. Спiвають "Днесь благодать Святого Духа нас зiбрала."
4. Вступне слово Патрiарха Київського i всiєї Руси - України ФIЛАРЕТА.
5. Привiтання Патрiарха Болгарського ПИМЕНА, представника Уряду України, гостей.
6. Затвердження:
а) порядку денного та регламенту;
б) обрання Секретарiату та редакцiйної комiсiї Собору.
7. Доповiдь Патрiарха Київського i всiєї Руси - України ФIЛАРЕТА "Iсторiя та практика канонiзацiї у Православнiй Церквi".
8. Привiтання гостей.
9. "Життя та дiяльнiсть Київського Митрополита Петра Могили".
10. Дискусiя.
11. Акт канонiзацiї: Дiяння Архiєрейського Собору "Про канонiзацiю Київського Митрополита Петра Могили".
12. Молебень.
13. Утворення нових єпархiй.
14. Рiзне.
15. Прийняття пiдсумкових документiв.
16. Заключне слово Патрiарха Фiларета.
17. Заключна молитва.

ДIЯННЯ
ОСВЯЧЕНОГО АРХIЄРЕЙСЬКОГО СОБОРУ
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРIАРХАТУ
"ПРО КАНОНIЗАЦIЮ СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА МОГИЛИ (1596-1647),
МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО"


Во iм'я Отця i Сина i Святого Духа!

Освячений архiєрейський собор Української, Православної Церкви Київського Патрiархату пiсля старанного дослiдження життя i святительського служiння Київського Митрополита Петра Могили, ревностi по Богу i благодатi Святого Духу сповненого, знаходить нинi, в рiк його 400-лiття вiд дня народження, вчасним канонiзувати i приєднати до лику святих великого Київського Митрополита.

Святитель Петро Могила є окрасою Церкви Христової, ревнителем православiя, подвижником благочестя i взiрцем архiпастирського служiння. Своєю освiченiстю i трудами на благо освiти в Українi Святитель Петро Могила перевершував усiх сучасних йому iєрархiв не тiльки в Українськiй i Руськiй Церквах, але й в усiй Схiднiй Церквi. Вiн заснував Києво-Могилянську Академiю, що стала розсадником i взiрцем для духовних шкiл у Росiї та iнших православних країнах. Господь запалив цей свiтильник у той час, коли пiсля Брестської унiї 1596 року православiє в Українi знаходилось у занепадi. Протягом усього архiпастирського служiння Святитель Петро мужньо захищав святе православiє, змiцнював церковну дисциплiну, оновлював духовно-моральне життя своєї пастви, легалiзував Українську Православну Церкву i тим самим дав їй можливiсть здiйснювати своє спасительне служiння.

Для всiєї Схiдної Православної Церкви вiн склав "Православне Сповiдання вiри", прийняте i затверджене всiма Православними Патрiархами, яке i до цього часу i залишається її символiчною книгою. Заслугою Святителя Петра є видання "Требника" i

"Служебника", що покладенi в основу однаковостi i благовидностi православного богослужiння, i якi сталiй взiрцем для наступних видань цих важливих богослужбових книг Православної Церкви.

Святитель Петро 'Могила багато доклав працi в справу оновлення i будiвництва храмiв Божих: вiн реставрував святу Софiю Київську пiсля її запустiння, оновив церкву Спаса на Берестовi, збудував храм на мiсцi Десятинної церкви, спорудженої святим рiвноапостольним князем Володимиром та iнше. Трудами Київського Митрополита були канонiзованi угодники Божi, якi подвизалися в Києво-Печерськiй лаврi.

Своє майно, що дiсталося вiд батькiв, Святитель Петро використовував на справу Божу: освiту, будiвництво храмiв i монастирiв, видання книжок, допомогу нужденним. Святитель Петро докладав чимало зусиль до з"єднання Схiдної i Захiдної Церкви на грунтi вiровчення єдиної Святої, Соборної i Апостольської Церкви .

Сучасники Святителя Петра Могили порiвнювали його з трудами i подвигами св.Василiя Великого, архiєпископа Кесарiї Кападокiйської (IV ст.).

Переконанцй у подвижницькому життi i невтомнiй дiяльностi на благо святого Православiя i Української Православної Церкви, зокрема, Митрополита Київського Петра Могили Освячений Собор визначає:

1. Приєднати Митрополита Київського Петра Могилу до лику святих для церковного шанування i занести його iм"я у православний церковний календар.

2. Чеснi останки Святителя Петра, якi загинули пiд час висадження у повiтря Успенського собору Києво-Печерськiй лаври, вiддати на волю Божу.

3. Пам"ять його святкувати 1 сiчня за новим стилем, у день його смертi.

4. Писати новопрославленому святителю чесну iкону для поклонiння вiдповiдно до визначення Сьомого Вселенського Собору.

5. Надрукувати житiє Святителя Петра, Митрополита Київського i скласти йому богослужiння, а до цього вiдправляти службу за Загальною мiнеєю.

6.Благословити будiвництво храму на честь святителя Петра Могили, Митрополита Київського у мiстi Києвi.

7. Вiд iменi Архiєрейського Собору оголосити українськiй Православнiй паствi про канонiзацiю Святителя Петра Могили i сповiстити про це Предстоятелiв Помiсних Православних Церков.

Предстательством i молитвами Святителя Петра хай об'єднає Гбсподь православних людей в Українi в єдину Помiсну Православну Церкву.

B1 2ea431fc043b86080bdadb15edec723d4942013b7cf40c2dd0574cd45f0dc001
B2 788316bf3690e18b26de7499a256808036321480d764decee21355b38eed5f8d
B3 aca999ee49f750f3b9bf83748547d1da859a37d673b52fe27f80beddaef9ee78

Дякуємо! Тепер ви підписані на наші новини