Архієрейський Собор УПЦ Київського Патрiархату 15 грудня 1992 року

З волi Божої ми, Архiєрейський Собор Української Православної Церкви - Київського Патрiархату, за дорадчою участю Вищої Церковної Ради, представникiв монастирiв, духовних шкiл, Братств, клiру та мирян...

ПОСТАНОВА АРХIЄРЕЙСЬКОГО СОБОРУ
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ - КИЇВСЬКОГО ПАТРIАРХАТУ вiд 15 грудня 1992 р.

З волi Божої ми, Архiєрейський Собор Української Православної Церкви - Київського Патрiархату, за дорадчою участю Вищої Церковної Ради, представникiв монастирiв, духовних шкiл, Братств, клiру та мирян

ПОСТАНОВЛЯЄМО:

1. Пiдтвердити нашу спiльну довiру рiшенню Всеукраїнського Православного Собору, 25-26 червня 1992 р., який об'єднав Українську Автокефальну Православну Церкву та Українську Православну Церкву в єдину незалежну Українську Православну Церкву - Київський Патрiархат. Висловити повну довiру обраному Собором церковному керiвництву.

2. Наголосити, що Церква наша, керуючись святими канонами, одвiчними традицiями українського православ'я та зареєстрованим українською Державою Статутом є соборноправною. Канонiчну та юридичну силу, для, нашої Церкви мають лише тi рiшення та заяви, що узгодженi Священним Синодом, Архiєрейськими та Помiсними Соборами Української Православної Церкви - Київського Патрiархату. Виходячи з того, що Святiйший Патрiарх у своїх дiях пiдзвiтний Архiєрейському та Помiсному Соборам, виконує ухвали та рiшення Священного Синоду, визначити, що заяви Святiйшого .Патрiарха є чинними, лише тодi, коли вони виданi за погодженням Священного Синоду та Архiєрейського Собору, пiдписанi в Патрiаршiй Канцелярiї в Києвi.

3. Довести до загального вiдома вiрних нашої Церкви, державних органiв та засобiв масової iнформацiї, що виступати вiд iменi Української Православної Церкви - Київського Патрiархату можуть лише Священний Синод, Архiєрейський Собор або Святiйший Патрiарх за дорученням Священного Синоду та Архiєрейського Собору.

4. Враховуючи постiйне перебування Святiйшого Патрiарха Мстислава поза межами України, покласти виконання обов'язкiв по управлiнню Церквою на Священний Синод.

5. Просити Святiйшого Патрiарха дотримуватися чинного Статуту Церкви й не робити одноосiбних заяв, що мають загальноцерковний характер.

6. Опублiкувати цю Постанову в засобах масової iнформацiї. Доручити правлячим Архiєреям довести цю Постанову до вiдома клiру та мирян.

 

  Митрополит Фiларет, Заступник Патрiарха Київського i всiєї України
  Митрополит Антонiй, керуючий справами Київський Патрiархат
  Андрiй, Митрополит Галицький
  Андрiй, Архiєпископ Дрогобицький i Самбiрський
  Петро, Архiєпископ Львiвський i Галицький
  Василiй, архiєпископ Тернопiльський i Бучацький
  Iоаков, архiєпископ Тернопiльський i Кременецький
  Данило, архiєпископ Чернiвецький i Буковинський
  Архiєпископ Спiрiдон
  Єпископ Софронiй Вiнницький i Брацлавський
  Єпископ Варсонофiй Миколаївський i Херсонський
  Єпископ Михаїл Кiровоградський
  Iоанн, єпископ Чернiгiвський i Сумський
  Нестор, єпископ Черкаський i Чигиринський
  Августин, єпископ Яготинський
  Роман, єпископ Харкiвський i Полтавський
    Серафим, єпископ Житомирський i Овруцький

B1 2ea431fc043b86080bdadb15edec723d4942013b7cf40c2dd0574cd45f0dc001
B2 788316bf3690e18b26de7499a256808036321480d764decee21355b38eed5f8d
B3 aca999ee49f750f3b9bf83748547d1da859a37d673b52fe27f80beddaef9ee78

Дякуємо! Тепер ви підписані на наші новини