Архієрейський Собор УПЦ Київського Патрiархату 22-23 сiчня 1993 року

У зв'язку з ситуацiєю, яка склалася пiсля утворення Української Православної Церкви Київського Патрiархату, та необхiднiстю вирiшення проблем внутрiшнього .церковного життя, скликати та провести Всеукраїнський Православний Собор 20-21 жовтня 1993 р. у м.Києвi.

ПОСТАНОВА АРХIЄРЕЙСЬКОГО СОБОРУ
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ - КИЇВСЬКОГО ПАТРIАРХАТУ вiд 22-23 сiчня 1993р.

З волi Божої ми Архiєреї Української Православної Церкви Київського Патрiархату, що зiбралися в м.Києвi 22-23 сiчня 1993р. для спiльної молитви та вирiшення поточних питань церковного життя

ПОСТАНОВЛЯЄМО:

1. У зв'язку з ситуацiєю, яка склалася пiсля утворення Української Православної Церкви Київського Патрiархату, та необхiднiстю вирiшення проблем внутрiшнього .церковного життя, скликати та провести Всеукраїнський Православний Собор 20-21 жовтня 1993 р. у м.Києвi.

Для пiдготовки Всеукраїнського Православного Собору обрати передсоборну пiдготовчу комiсiю в складi:

- Заступника Патрiарха Київського i всiєї України Митрополита Київського Фiларета;

- Керуючого справами Київської Патрiархiї Митрополита Переяславського i Сiчеславського Антонiя;

- Керуючого Iвано-Франкiвською єпархiєю Митрополита Галицького Андрiя;

- Архiєпископа Бiлоцеркiвського Володимира;

- Ректора Київської Духовної Семiнарiї, Архiмандрита Даниїла;

- Протоiєрея П. Кочкодана;

- Протоiєрея В.Черпака;

- Протоiєрея Б.Табачека;

- Протоiєрея В.Полiтила;

- Настоятельницi монастиря Рiздва Богородицi м.Києва iгуменiї Севастяни;

- Поровського М.I. - члена Вищої Церковної Ради;

- Червонiя В.М. - члена Вищої Церковної Ради;

- Шевченка О. - члена Вищої Церковної Ради;

- Голови Всеукраїнського Братства св.ап.Андрiя Первозванного с.Бiлоконя;

- Голови Київського Братства св. ап.Андрiя Первозванного м.Стрiхи.

2. Довести до вiдома духовенства та мирян, що канонiчну та юридичну силу для нашої Церкви мають лише тi постанови, звернення та заяви, якi приймаються Священним Синодом, Архiєрейськими та Всеукраїнськими Православними Соборами.

Виходячи з цього, Єпископат Української Православної Церкви Київського Патрiархату не визнає канонiчними заяви Архiєпископа Львiвського Петра про призначення його Керуючим справами та Патрiаршим мiсцеблюстителем.

Беручи до уваги заяву про вихiд iз складу Священного Синоду та юрисдикцiї Української Православної Церкви - Київського Патрiархату, вважати Архiєпископа Львiвського Петра вiдлученим вiд нашої Церкви i нашого мiсце обрати до складу Священного Синоду Архiєпископа Бiлоцеркiвського Володимира /Романюка/ Голову мiсiйного вiддiлу.

3. Враховуючи ситуацiю, яка склалася на Львiвщинi в даний час, Архiєпископа Андрiя титулувати Архiєпископом Львiвським i Дрогобицьким.

4. Через органи масової iнформацiї довести до широкого кола громадськостi, що Українська Православна Церква - Київський Патрiархат послiдовно розбудовує Незалежну Православну Церкву в Українi, незмiнно дотримується Святих канонiв та традицiй Вселенського Православ'я.

Закликати клiрикiв та мирян берегти єднiсть Української Православної Церкви - Київського Патрiархату.

  ФIЛАРЕТ, ЗАСТУПНИК ПАТРIАРХА КИЇВСЬКОГО I ВСIЄЇ УКРАЇНИ, МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ
  АНТОНIЙ, КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ КИЇВСЬКОЇ ПАТРIАРХIЇ, МИТРОПОЛИТ ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ I СIЧЕСЛАВСЬКИЙ
  АНДРIЙ, МИТРОПОЛИТ ГАЛИЦЬКИЙ, КЕРУЮЧИЙ IВАНО-ФРАНКIВСЬКОЮ ЄПАРХIЄЮ
  АНДРIЙ, АРХIЄПИСКОП ЛЬВIВСЬКИЙ Ї ДРОГОБИЦЬКИЙ
  ВАСИЛIЙ, АРХIЄПИСКОП ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ I БУЧАЦЬКИЙ
  ЯКIВ, АРХЇЄПИСКОП ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ I КРЕМЕНЕЦЬКИЙ
  ДАНИЛО, АРХIЄПИСКОП ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ Ї БУКОВИНСЬКИЙ
  ВОЛОДИМИР, АРХIЄПИСКОП БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ, ВIКАРIЙ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХIЇ
  СПИРИДОН, АРХIЄПИСКОП .ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ I ЗАПОРIЗЬКИЙ
  РОМАН, ЄПИСКОП ХАРКIВСЬКИЙ I ПОЛТАВСЬКИЙ
  ВАРСОНОФIЙ, ЄПИСКОП МИКОЛАЇВСЬКИЙ I ХЕРСОНСЬКИЙ
  IОАНН, ЄПИСКОП ЧЕРНIГIВСЬКИЙ I СУМСЬКИЙ
  СЕРАФИМ, ЄПИСКОП ЛУЦЬКИЙ I ВОЛИНСЬКИЙ
  НЕСТОР, ЄПИСКОП ЧЕРКАСЬКИЙ I ЧИГИРИНСЬКИЙ
  СТЕФАН, ЄПИСКОП ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ I КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ
  АВГУСТИН, ЄПИСКОП ЯГОТИНСЬКИЙ, ВIКАРIЙ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХIЇ
  Рiшення Архiєрейського Собору пiдтримують:
  РОМАН, АРХIЄПИСКОП РIВНЕНСЬКИЙ I ОСТРОЗЬКИЙ
  СОФРОНIЙ, ЄПИСКОП ВIННИЦЬКИЙ I БРАЦЛАВСЬКИЙ
  КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ КИЇВСЬКОЇ ПАТРIАРХIЇ
  МИТРОПОЛИТ ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ I СIЧЕСЛАВСЬКИЙ

ПОСЛАННЯ АРХIЄРЕЙСЬКОГО СОБОРУ
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ - КИЇВСЬКОГО ПАТРIАРХАТУ
до православних вiруючих України


Дорогi брати i сестри!

22 сiчня 1993 року в день 75-рiччя проголошення IV-го Унiверсалу Української Народної Республiки в М.Києвi зiбрався Собор Архiєреїв Української Православної Церкви - Київського Патрiархату, щоб помолитись разом за тих, хто вiддав життя за вiльну Україну, та за тих, хто зараз, не шкодуючи сил, дбає про її майбутнє державотворення, та вирiшити насущнi проблеми церковного життя.

На Всеукраїнському Православному Соборi 25-26 червня 1992 р. було утворено незалежна Українську Православну Церкву - Київський Патрiархат, що стала надiйною духовною опорою української державностi. Рiшення Собору було схвалено всiма архiєреями, клiром та мирянами на єпархiальних зборах, пiдтверджено на Архiєрейському Соборi 15 грудня 1992 р. i пiдтримано IV конференцiєю Всеукраїнського братства св.ап.Андрiя Первозванного та мiльйонами вiруючих України. Тому УПЦ - Київський Патрiархат е на сьогоднi потужною силою, що об'єднує 20 єпархiй, бiля 3000 парафiй, бiльше 10 монастирiв, 4 духовних семiнарiї. Таке стрiмке зростання нашої Церкви викликало невдоволення сил, ворожих до української державностi. Цi сили сьогоднi намагаються iнiцiювати розкол в УПЦ - Київському Патрiархатi.

Архiєрейський Собор Української Православної Церкви - Київського Патрiархату iз сумом констатує, що Архiєпископ Львiвський Петро i окремi священики стали знаряддям в руках певних полiтичних та релiгiйних кiл, якi намагаються затримати, а якщо можливо, то зруйнувати той позитивний процес, який вiдбувається зараз в духовному життi України.

Архiєрейський Собор засуджує цю дiяльнiсть i закликає православних України не пiддаватись на провокацiйнi дiї ворожих сил, якi пiд маскою боротьби за автокефалiю Церкви прагнуть пiдiрвати i послабити Київський Патрiархат, який фактично є єдиною незалежною Церквою в Українi.

Та нiякi сили зла, що намагаються пiдiрвати незалежнiсть Української держави, не зможуть змiнити волю Божу i повернути хiд iсторiї назад. Попри всi труднощi та перешкоди Українська Православна Церква - Київський Патрiархат змiцнюється i розбудовує молоду незалежну Церкву України, незмiнне дотримується святих канонiв i традицiй Вселенського Православ'я.

Наша Церква стала надiйним фундаментом, на якому будується храмина духовного вiдродження незалежної України. Тому ми закликаємо всiх православних християн України єднатись навколо Київського Патрiархату, берегти мир, мужньо долати випробування, якi постають на шляху утвердження незалежної Церкви в незалежнiй Українi.

Нехай Боже благословення буде з вами

  ФIЛАРЕТ, ЗАСТУПНИК ПАТРIАРХА КИЇВСЬКОГО I ВСIЄЇ УКРАЇНИ МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ
  АНТОНIЙ, КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ КИЇВСЬКОЇ ПАТРIАРХIЇ МИТРОПОЛИТ ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ I СIЧЕСЛАВСЬКИЙ
  АНДРIЙ, МИТРОПОЛИТ ГАЛИЦЬКИЙ, КЕРУЮЧИЙ IВАНО-ФРАНКIВСЬКОЮ ЄПАРХIЄЮ
  АНДРIЙ, АРХIЄПИСКОП ЛЬВIВСЬКИЙ Ї ДРОГОБИЦЬКИЙ
  ВАСИЛIЙ, АРХIЄПИСКОП ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ I БУЧАЦЬКИЙ
  ЯКIВ, АРХЇЄПИСКОП ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ I КРЕМЕНЕЦЬКИЙ
  ДАНИЛО, АРХIЄПИСКОП ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ Ї БУКОВИНСЬКИЙ
  ВОЛОДИМИР, АРХIЄПИСКОП БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ, ВIКАРIЙ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХIЇ
  СПИРИДОН, АРХIЄПИСКОП .ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ I ЗАПОРIЗЬКИЙ
  РОМАН, ЄПИСКОП ХАРКIВСЬКИЙ I ПОЛТАВСЬКИЙ
  ВАРСОНОФIЙ, ЄПИСКОП МИКОЛАЇВСЬКИЙ I ХЕРСОНСЬКИЙ
  IОАНН, ЄПИСКОП ЧЕРНIГIВСЬКИЙ I СУМСЬКИЙ
  СЕРАФИМ, ЄПИСКОП ЛУЦЬКИЙ I ВОЛИНСЬКИЙ
  НЕСТОР, ЄПИСКОП ЧЕРКАСЬКИЙ I ЧИГИРИНСЬКИЙ
  СТЕФАН, ЄПИСКОП ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ I КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ
  АВГУСТИН, ЄПИСКОП ЯГОТИНСЬКИЙ, ВIКАРIЙ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХIЇ

  Рiшення Архiєрейського Собору пiдтримують:
  РОМАН, АРХIЄПИСКОП РIВНЕНСЬКИЙ I ОСТРОЗЬКИЙ
  СОФРОНIЙ, ЄПИСКОП ВIННИЦЬКИЙ I БРАЦЛАВСЬКИЙ
  КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ КИЇВСЬКОЇ ПАТРIАРХIЇ
  МИТРОПОЛИТ ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ I СIЧЕСЛАВСЬКИЙ

B1 2ea431fc043b86080bdadb15edec723d4942013b7cf40c2dd0574cd45f0dc001
B2 788316bf3690e18b26de7499a256808036321480d764decee21355b38eed5f8d
B3 aca999ee49f750f3b9bf83748547d1da859a37d673b52fe27f80beddaef9ee78

Дякуємо! Тепер ви підписані на наші новини