Єпископ Філадельфійський Лука до Президента США: Зараз зробіть все можливе, щоби зупинити наступ агресора на Україну (UA/EN)

Звернення до Президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Робінетта Байдена

Вельмишановний пане президенте!

Звертаємося до вас у лиху годину для України та всього Українського народу, коли агресивні дії Кремля набули критичного характеру. Сьогодні вранці, 24 лютого, Росія оголосила нашій Україні війну та почався широкомасштабний наступ. По багатьох великих містах чути вибухи. Харків, Маріуполь, Луцьк, Івано-Франківськ, Львів, Умань та інші міста зазнали ракетних ударів, внаслідок чого загинуло мирне населення. Ситуація швидко загострюється через гуманітарну кризу, спричинену панічними настроями, спровокованими інформаційною атакою з Росії.

Звертаємося до вас, не тільки як до президента Сполучених Штатів Америки, а я як до одного з гарантів безпеки для України у зв’язку з її приєднанням до Будапештського договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Досить висловлювати постійну стурбованість та інші недоречні толерації на зразок «загроза» та «закликаємо». Настав час для рішучих дій, від швидкості виконання яких залежать життя мільйонів українців і не тільки. Вся Європа тепер опинилася в тій мірі небезпеки, яку європейські лідери всіляко применшували або ж взагалі нівелювали.

Закликаємо вас, як лідера світової демократії, якими для всього світу є Сполучені Штати Америки, негайно привести до повної боєготовності війська НАТО, які сьогодні єдині мають реальну потугу зупинити недолугу та деморалізовану через багатонаціональність армію Росії від подальшої агресії.

Пане президент, Сполучені Штати Америки, які стали одним з гарантів безпеки для України, повинні негайно приступити до виконання зобов’язань, наданих Україні 5 грудня 1994 року – захистити Україну від злочинних дій Кремля. У найкоротший термін слід розблокувати Україні вступ до НАТО, як потужної світової системи захисту демократії та свободи вибору. Тільки рішучі та сконсолідовані дії США та інших світових лідерів, які стоять на засадах миру та справедливості, здатні захистити європейську цивілізацію від падіння у прірву хаосу війни та аморальності.

Пане Президенте, вже зараз зробіть все можливе, щоби зупинити наступ агресора на Україну.

Ми спільно просимо просимо Бога в цей гіркий час випробувань благословити наш народ.

Із закликом до діяльної любові у Христі,

+ Лука
єпископ Філадельфійський
Вікаріат УПЦ Київського Патріархату в США і Канаді

_________________________________

To the President of the United States of America
Joseph Robinette Biden, Jr.

Dear Mr. President:

We appeal to you at a difficult time for Ukraine and the entire Ukrainian people, when the Kremlin’s aggressive actions have become critical. This morning, February 24, Russia declared war on our Ukraine and launched a large-scale offensive. Explosions can be heard in many large cities. Kharkiv, Mariupol, Lutsk, Ivano-Frankivsk, Lviv, Uman and other cities were hit by missiles, killing civilians. The situation is rapidly exacerbated by the humanitarian crisis caused by panic triggered by an information attack from Russia.

We appeal to you, not only as the President of the United States of America, but as one of the guarantors of security for Ukraine in connection with its accession to the Budapest Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Suffice it to express constant concern and other inappropriate tolerances such as “threat” and “call”. The time has come for decisive action, on the speed of which the lives of millions of Ukrainians and beyond depend. The whole of Europe, as well as the United States itself, is now in a state of danger that European leaders have belittled or eliminated.

We call on you, as the leader of world democracy, which the United States is for the whole world, to immediately bring NATO troops to full readiness, who today are the only ones with real strength to stop Russia’s clumsy and multinational demoralized army from further aggression.

Mr. President, the United States, which has become one of the guarantors of security for Ukraine, must immediately begin fulfilling its commitment to Ukraine on December 5, 1994, to protect Ukraine from the Kremlin’s criminal actions. Ukraine’s accession to NATO as a powerful global system for defending democracy and freedom of choice should be unblocked as soon as possible. Only the resolute and consolidated actions of the United States and other world leaders, based on peace and justice, can protect European civilization from falling into the abyss of chaos of war and immorality.

Mr. President, do everything possible now to stop the aggressor’s attack on Ukraine.

We jointly ask God to bless our people in this bitter time of trial.

With a call to active love in Christ,

+ Luke
Bishop of Philadelphia

February 24, 2022

Поділитися дописом:

Наступна

Звернення Патріарха Філарета до українського народу щодо початку війни

24.02.2022
Звернення Патріарха Філарета до українського народу щодо початку війни Дорогі брати і сестри! Поділитися дописом: