Патріарх Філарет звернувся до Офісу Ради Європи в України

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет звернувся до Офісу Ради Європи в Україні з проханням надати практичну допомогу органам державної влади у питанні поновлення державної реєстрації Київської Патріархії.

До Офісу Ради Європи в Україні

04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд 7
тел.38 044 425 60 01

Релігійне об’єднання Української Православної Церкви Київського Патріархату (надалі альтернативне – УПЦ КП) звертається до вас з проханням сприяти органам державної влади України, зокрема Міністерству юстиції України, Міністерству культури та інформаційної політики України в питанні виконання рішення Помісного Собору УПЦ КП від 20 червня 2019 року (засновника УПЦ КП), щодо продовження діяльності УПЦ КП. Це рішення передбачає відміну припинення релігійного центру – релігійної організації «Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату», відповідно до ч.11 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, та внесення інформації про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (надалі альтернативне – ЄДР).

За положеннями п. 14 ч. 1 ст. 1 Закону № 755-IV, у разі державної реєстрації юридичних осіб – релігійних організацій, суб’єктом державної реєстрації є центральний орган виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері державної релігії, а також Київська міська державна адміністрація та обласні державні адміністрації.

Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті, що створена 18 березня 2020 року як юридична особа, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 503 «Про утворення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті», «Положення про Державну службу України з етнополітики та свободи совісті», затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 № 812, є центральним органом виконавчої влади, що реалізовує державну політику в сфері релігії.

Тому Державна служба України з етнополітики та свободи совісті є єдиним повноважним органом щодо прийняття рішення про поновлення правоздатності релігійного центру-УПЦ КП – Київської Патріархії.

В той же час, за ст.5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 року № 987-XII, держава захищає права і законні інтереси релігійних організацій; сприяє встановленню відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості й поваги між громадянами, які сповідують релігію або не сповідують її, між віруючими різних віросповідань та їх релігійними організаціями; бере до відома і поважає традиції та внутрішні настанови релігійних організацій, якщо вони не суперечать чинному законодавству.

Україна є демократичною, правовою, соціальною державою, в якій людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави; в Україні визнається і діє принцип верховенства права; Конституція України має найвищу юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй; норми Конституції України є нормами прямої дії; звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується; закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Конституції України (статті 1, 3, 8, пункт 1 розділу XV “Перехідні положення” Основного Закону України).

Пряма дія норм Конституції України означає, що ці норми застосовуються безпосередньо. Законами України та іншими нормативно-правовими актами можна лише розвивати конституційні норми, а не змінювати їх зміст. Закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються лише у частині, що не суперечить Конституції України.

В Україні права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними; конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані; суспільне життя ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності; жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова; кожен має право на свободу світогляду і віросповідання; це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

Відповідно до Конституції України кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості; громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Релігійне об’єднання УПЦ КП вважає, що право на свободу світогляду і віросповідання разом з іншими фундаментальними правами і свободами є основою створення та функціонування демократичного суспільства. Всебічне утвердження і забезпечення цих прав і свобод – головний обов’язок України як демократичної, правової держави.

Однак при виконанні обов’язків відносно УПЦ КП у посадових осіб органів державної влади виникають складнощі.

Це обумовлює таке правове становище багаточисельної релігійної організації, при якому недостовірна інформація щодо стану Київської Патріархії із ЄДР перешкоджає його релігійній діяльності.

На підставі вище викладеного, прошу сприяти органам державної влади в Україні в питанні захисту прав громадян України, що входять в структуру Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Додаток:
Постанова Помісного Собору УПЦ КП від 20 червня 2019 року.

ФІЛАРЕТ
ПАТРІАРХ КИЇВСЬКИЙ
І ВСІЄЇ РУСИ-УКРАЇНИ

 

Пресслужба Київської Патріархії,
за матеріалами Юридичного відділу Київської Патріархії

Поділитися дописом:

Наступна

Свято Покрови у ставропігійній парафії святителя Миколая Чудотворця у м.Філадельфія, США (UA/EN)

20.10.2020
У неділю, 18 жовтня 2020 року, ставропігійна парафія святителя Миколая Чудотворця у м. Філадельфія (США) відзначила свято Покрови Пресвятої Богородиці. Також цього дня у храмі вшанували Сестринство церкви. Поділитися дописом: