Патріарх Філарет звернувся з листом до Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа (UA/EN)

ПРЕЗИДЕНТОВІ
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
ДОНАЛЬДУ ТРАМПУ

Вельмишановний пане Президенте!

Звертаюсь до Вас, як глава Української Православної Церкви Київського Патріархату, яка є справді незалежною Церквою українського народу та об’єднує мільйони православних віруючих українців, як в Україні, так і поза її межами, зокрема, тих, які є громадянами Сполучених Штатів Америки.

США – стратегічний партнер України. Ваша велика країна з часу свого заснування пишається непорушністю свобод громадян та свободою релігій, завжди стояла на захисті їх у всьому світі, підтримувала демократичний розвиток нашої держави.

На жаль, деякі злі сили використовують авторитет США в Україні для порушення прав людини в нашій країні, антидемократичними методами нав’язують своє бачення конфесійної приналежності, залучаючи до цього навіть представників Державного департаменту США (наприклад, візит 31.01.2020 р. Державного секретаря Майка Помпео в Київ, у Михайлівський Золотоверхий монастир, був використаний представниками Православної Церкви України в своїх пропагандистських цілях).

Ми не хотіли б, щоб чиновники Державного департаменту США ставали жертвами маніпуляторів, втручалися у суто внутрішньорелігійні українські справи, підтримуючи лише одну з конфесій. Ми хочемо, щоб в Україні всі конфесії та релігії розвивалися так вільно, як у США.

Українську Православну Церкву Київського Патріархату у січні 2019 року було незаконно позбавлено права юридичної особи (знято з державної реєстрації), майно забране на користь Православної Церкви України, і, з того часу, наша Церква потерпає від утисків, не може повноцінно здійснювати свою духовну місію, а віруючих дискримінують у виборі конфесії.

На жаль, Константинопольський патріарх Варфоломій 2019 р. надав Українській Церкві Томос не справжньої автокефалії, а вручив документ залежності від себе і сьогодні він наполягає на ліквідації Київського Патріархату. Але значна частина православних віруючих України твердо вирішила і надалі лишатися в УПЦ Київського Патріархату.

Прошу Вашої підтримки в боротьбі за свободу совісті та релігій, права віруючих Української Православної Церкви Київського Патріархату належати до тієї Церкви, яку вони самі визначили.

Вірю, що з Божою допомогою Сполучені Штати Америки та Україна подолають усі труднощі та й надалі зміцнюватимуть стратегічне партнерство, а права вірних нашої Святої Церкви будуть непорушними.

Закликаю на Вас Боже благословення.

З повагою та найкращими побажаннями,

ФІЛАРЕТ
ПАТРІАРХ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ РУСИ-УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року

___________

PRESIDENT DONALD TRUMP
THE WHITE HOUSE
1600 PENNSYLVANIA AVENUE NW
WASHINGTON, DC 20500

DEAR MR. PRESIDENT

I address you as the head of the Ukrainian Orthodox Church (UOC) of the Kyiv Patriarchate, which is a truly independent Church of the Ukrainian people and unites millions of Orthodox Ukrainian believers, both in Ukraine and abroad, including those who are citizens of the United States of America.

The United States is a strategic partner of Ukraine. Since its foundation, your great country has been proud of the inviolability of civil liberties and freedom of religion, has always stood for their protection throughout the world, and has supported the democratic development of our state.

Unfortunately, some malicious forces use U.S. authority in Ukraine to violate human rights in our country, impose their vision of religious affiliation by anti-democratic methods, involving even representatives of the U.S. State Department (for example, the visit of Secretary of State Mike Pompeo on January 31, 2020, to the St. Michael’s Golden-Domed Monastery in Kyiv, was used by representatives of the Orthodox Church of Ukraine — a competing Orthodox religious institution — for its propaganda purposes).

We do not want U.S. State Department officials to fall victim to manipulators, to interfere in purely internal Ukrainian religious affairs, supporting only one denomination. We want all denominations and religions in Ukraine to develop as freely as in the United States.

In January 2019, the UOC of the Kyiv Patriarchate was illegally deprived of its legal status (deregistered), its property confiscated in favor of the Orthodox Church of Ukraine, and, since then, our Church has been persecuted and unable to fully carry out its spiritual mission, and believers are discriminated against in their choice of denomination.

Unfortunately, in 2019, Patriarch Bartholomew of Constantinople granted the Ukrainian Church a “Tomos” – not a real autocephaly, but a document of dependence on himself, and today he insists on the liquidation of the Kyiv Patriarchate. However, a significant part of Orthodox believers of Ukraine has firmly decided to remain in the UOC of the Kyiv Patriarchate.

I ask for your support in the struggle for freedom of conscience and religions, the right of believers of the UOC of the Kyiv Patriarchate to belong to the Church they have defined.

I believe that, with God’s help, the United States and Ukraine will overcome all difficulties and continue to strengthen the strategic partnership, and the rights of the faithful of our Holy Church will be inviolable.

I invoke God’s blessing on you.
With respect and best wishes,

PHILARET
PATRIARCH OF KYIV
AND ALL RUS-UKRAINE

Поділитися дописом:

Наступна

Патріарх Філарет зустрівся з відомим громадським діячем Олесем Донієм

13.08.2020
13 серпня 2020 р. Святійший Патріарх Філарет у своїй резиденції зустрівся з відомим громадським і політичним діячем, лідером Революції на граніті (‎2-17 жовтня 1990 р.), Народним депутатом України 6-го та 7-го скликань, головою Мистецького об’єднання «Остання Барикада» Олесем Донієм. Поділитися дописом: