Офіційне повідомлення Київської Патріархії

До уваги представників духовенства та мирян релігінйої організації «КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ (КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УПЦ КП)»/ Kyiv Patriarchy of the Ukrainian Orthodox Church-Kyiv Patriarchate (The Kyiv Patriarchy of the UOC-KP)

Із метою унеможливлення будь-яких правових маніпуляцій та зловживань в питанні діяльності УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ, оприлюднюється офіційна правова позиція релігійної організації «КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ (КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УПЦ КП)», код ЄДРПОУ 22894788 щодо її правоздатності та керівництва.

Наголошуємо, що релігійна організація «КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ (КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УПЦ КП)», код ЄДРПОУ 22894788 є діючою юридичною особою, відповідно до її Статуту та законодавства України, зареєстрованою в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Від так Київський Патрірахат є юридичною особою в розумінні ст.80 ЦК України, за якою , дослівно: «Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді».

Наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про , цитата, «стан припинення» релігійної організації «КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ (КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УПЦ КП)» визначаємо незалежною від нас обставиною, оскільки такий запис виконано 29 липня 2019 року без нашого рішення про такий стан, актуального на час їх внесення (суперечить ст. 105 ЦК України, ст. 16 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації, п.2-6 Розділу V Статуту позивача), та тимчасовим (до внесення відомостей про скасування рішення засновників або уповноваженого ним органу щодо припинення юридичної особи , згідно постанови Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 20 червня 2019 року, відповідно до п.11 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань» ).
Так, за ст.105 ЦК України, рішення про припинення юридичної особи приймають учасники юридичної особи, суд, або спеціально уповноважений орган.
Особливості припинення юридичних осіб-релігійних організацій встановлюється положеннями ст.16 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», за яким реорганізація або ліквідація релігійної організації здійснюється відповідно до її власних настанов.
Настанови релігійної організації «КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ (КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УПЦ КП)» про припинення діяльності релігійної організації «КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ (КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УПЦ КП)» визначені розділом V Статуту , де в пунктах 2 – 6 йдеться про таке:
«2. Діяльність Київської патріархії може бути припинена рішенням Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату про ліквідацію Київської патріархії або у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
3.Для ліквідації Київської патріархії Помісним Собором створюється ліквідаційна комісія, очолювана зі складу архієреїв Української Православної Церкви Київського Патріархату.
4.У разі припинення діяльності Київської патріархії, майно її кошти та інше майно переходить у власність Управління Київської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату як неприбуткової релігійної організації, або зараховується до бюджету держави.
5. Майно, яке передане в користування чи взято в оренду після припинення діяльності Київської Патріархії переходить його власнику.
6. Рішення ліквідаційної комісії оформляється протоколом і затверджується Патріархом Київським і всієї Руси-України-Предстоятелем Української Православної Церкви Київського Патріархату».
У той же час, за положеннями п.26 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань» внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань даних про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, здійснюється на підставі рішення засновиків (учасників) юридичної особи, суду або органу, що його прийняв.
Ч.10 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань», передбачається можливість державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – відповідним державним органом за умови подання окремо:

1) примірника оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи;
2) примірника оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, – у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи.

Із огляду на відсутність рішення Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату про створення ліквідаційної комісії , її персональний склад тощо, внесення відомостей про її існування в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, і правові наслідки використання таких даних посадовими особами органів державної влади,- є безпідставними, а від так – не правовими.

Наявність даних про «стан припинення» не позбавляє цивільної правоздатності , адміністративної правосуб’єктності релігійної організації «КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ (КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УПЦ КП)», оскільки за ч.4 ст. 91 ЦК України, цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису не про процес припинення (п.26 ч.2 ст.9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань»), а про державну реєстрацію після закінчення процедури припинення ( ч.14 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань» ). Адміністративна процесуальна правосуб’єктність за ч.4 ст.43 КАС України як здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов’язки, у тому числі доручати ведення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), належить органам державної влади, іншим державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам, підприємствам, установам, організаціям (юридичним особам), і в даному випадку є безспірною.
Аргументом на користь вище сформульованого висновку є той, що самим фактом ініціювання судових процесів та участі в них, зазначена релігійна організація доводить свою правоздатність, і є активним учасником правових відносин.
Тому будь-які протилежні висновки про припинення діяльності релігійної організації «КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ (КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УПЦ КП)» і відсутність адміністративної процесуальної правосуб’єктності є хибними.

Патріарх Київський і всієї Руси-України є керівником юридичної особи – діючої релігійної організації, інтереси якої, відповідно до положень сч.3 ст. 92 ЦК України, ч.3 ст.55 КАС України, ст. 7 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», п.1-3 глави III Статуту релігійної організації «КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ (КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УПЦ КП)» представляє у зносинах зі всіма державними органами, підприємствами і організаціями, незалежно від їх форми власності.
При цьому не відділяє своїх прав від прав вказаної релігійної організації, яку створив, і фундатором якої являється.

Правове наповнення позиції здійснено юридичним відділом
релігійної організації «КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ (КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УПЦ КП)»,
та стверджено Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом.

Поділитися дописом:

Наступна

Щодо слухання позову Київської патріархії до Міністерства культури України щодо незаконності скасування Статутів нашої Церкви

12.09.2019
9 вересня 2019 року, Окружний адміністративний суд міста Києва продовжив підготовче засідання в рамках слухання позову Київської патріархії до Міністерства культури України щодо незаконності скасування чинності Статутів Української Православної Церкви Київського Патріархату та Київської патріархії. За підсумками зазначеного засідання, 11 вересня 2019 року, суддею Р. Арсірієм, винесено ухвалу про забезпечення позову. […]