ЗАЯВА: Щодо розширення релігійних переслідувань на окупованих територіях Донбасу
26 лютого 2019
Опублікував диякон Михайло Омельян
Logo pomisna 4 1024x469 %281%29

Протягом останніх п’яти років ситуація з дотриманням права на свободу совісті та віросповідання в окремих районах Донецької та Луганської областей України (у так званих «ДНР» та «ЛНР») постійно погіршується. Зокрема на окупованих територіях Донбасу систематично порушуються права віруючих, релігійних громад та священнослужителів Помісної Української Православної Церкви. Це виявляється у систематичних гоніннях, знущанні, арештах, захопленні храмів, тощо.

Однак, якщо дотепер йшлося про істотне обмеження і порушення прав, то тепер, з 1 березня 2019 р., виникає загроза повної заборони діяльності громад і священнослужителів нашої Церкви, повної конфіскації майна громад та депортації священиків з підконтрольної так званій «ДНР» території.

Підставою для цього є незаконна вимога до громад «зареєструватися за законами республіки». Така вимога не може бути виконана, адже структура, яка видала такий «закон», ніким не визнається державою.

У зв’язку з цим вже з 2 березня 36 храмів та приміщень, а також єпархіальний Будинок милосердя, які належать громадам нашої Церкви у окремих тимчасово окупованих районах Донецької області, можуть бути «конфісковані на користь республіки», священики – депортовані.

Враховуючи цю загрозу звертаємося до Організації об’єднаних націй, Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), до країн-гарантів «Мінського процесу», до Європейського Союзу та загалом до усіх демократичних країн, міжнародних та міжконфесійних інституцій із закликом вплинути на тих, від кого залежить прийняття остаточних рішень у порушеному питанні та вжити заходи з метою не допущення катастрофічного розвитку подій.

Просимо також всіх молитися про громади і духовенство нашої Церкви на окупованих територіях Донбасу та за всіх, хто страждає від поневолення.

Епіфаній,

Митрополит Київський і всієї України

***

Statement: As for expansion of religious persecutions at the occupied territories of the Donbas

Over the past five years, the situation with the observance of the right to freedom of conscience and religion in certain districts of Donetsk and Lugansk regions of Ukraine (the so-called “DNR” and “LNR”) is constantly deteriorating. In particular, in the occupied territories of the Donbas, the rights of believers, religious communities and clerics of the Local Ukrainian Orthodox Church are systematically violated. This is manifested in systematic persecution, mistreatment, arrests, seizure of churches, and so on.

However, if so far there has been a significant restriction and violation of rights, now, from March 1, 2019, there is a threat of full prohibition of the activities of communities and clerics of our Church, complete confiscation of community property and the deportation of priests from the so-called “DPR” territory.

The reason for this is the unlawful requirement for communities to “register according to the laws of the republic”. Such a requirement can not be fulfilled, because the structure that issued such a “law” is not recognized by the state.

In this regard, since March 2, 36 temples and premises, as well as the diocesan House of Mercy, belonging to the communities of our Church in separate temporarily occupied regions of the Donetsk region, may be “confiscated in favor of the republic”, and priests may be deported.

Taking into consideration this threat, we appeal to the United Nations Organisation, Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), the guarantors of  “Minsk Process,” the European Union and, in general, all democratic countries, international and interdenominational institutions, to address those , on whom depends the adoption of final decisions in the matter raised and to take measures to prevent the catastrophic development of events.

We also ask everyone to pray about the communities and clergy of our Church in the occupied territories of the Donbas and for all those who suffer from captivity.

 

Epiphaniy

Metropolitan of Kyiv and All Ukraine

Джерело

B1 2ea431fc043b86080bdadb15edec723d4942013b7cf40c2dd0574cd45f0dc001
B2 788316bf3690e18b26de7499a256808036321480d764decee21355b38eed5f8d
B3 aca999ee49f750f3b9bf83748547d1da859a37d673b52fe27f80beddaef9ee78

Дякуємо! Тепер ви підписані на наші новини